online website builder

REGLER OG LOVE

Som medlem af Danske Udlejere, og den lokale forening for udlejere Djursland Udlejerforeningen, følger vi de anbefalede metoder, regler og love omkring udlejning.

Ledige lejemål vil altid blive opslået på foreningens portal for udlejning, som er LEJE-PORTALEN.DK.

LEJEKONTRAKT

Vi benytter altid den gældende "Typeformular" ved udarbejdelse af lejekontrakter til boliglejemål udarbejdet af Boligministeriet.

Vi udarbejder, sammen med lejer et syn af det lejede ved både ind- og udflytning fra lejemålet jvf. reglerne herom.

LØBENDE BYGNINGSSYN

Vi foretager løbende gennemgang af vores ejendomme, og foretager vedligeholdelse efter udarbejdet planlægning.

Sammen med lejer gennemgår vi årligt lejemålet indvendigt, for at fange eventuelle fejl og mangler på de tekniske installationer (afløb, VVS, løbende vand osv.).

ADDRESS:
HUMMERVEJ 11
DK-8400  EBELTOFT
CVR: 2839 2818

INTERNET:
EMAIL: mail@vorresudlejning.dk
WEB: www.vorresudlejning.dk


UDLEJER:
Jørgen Vorre
Telefon +45 8634 3955


ADMINISTRATOR:
Michael Vorre
Telefon +45 6127 3737